نمایش دادن همه 3 نتیجه

کمک‌های اولیه و احیاء قلبی-ریوی

19,900 تومان
یکی از مهمترین درس هایی که دانشجویان رشته های بهداشت در طول دوران تحصیلی خود می گذرانند، واحد درسی «کمک

کمکهای اولیه (استاجی)

171,000 تومان
یکی از مهمترین درس هایی که دانشجویان رشته های بهداشت در طول دوران تحصیلی خود می گذرانند، واحد درسی «کمک

اصول کمک‌های اولیه خودامدادی و دگرامدادی در نظامیان

144,000 تومان
کتاب”اصول کمکهای اولیه خودامدادی و دگرامدادی در نظامیان” منبع آموزشی مفید برای دانشجویان رشته های علوم پزشکی به ویژه رشته