نمایش دادن همه 5 نتیجه

2019 Dubois’ Lupus Erythematosus and Related Syndromes 9th Edition

30,000 تومان510,000 تومان
For more than 50 years, Dubois’ Lupus Erythematosus and Related Syndromes has been recognized internationally as the go-to clinical reference on lupus and

Critical Care Nephrology 3rd Edition 2019

100,000 تومان900,000 تومان
Comprehensive and clinically relevant, the 3rd Edition of Critical Care Nephrology provides authoritative coverage of the latest advances in critical care procedures

Comprehensive Clinical Nephrology 6th Edition 2019

90,000 تومان830,000 تومان
Written and edited by world leaders in nephrology, Comprehensive Clinical Nephrology, 6th Edition, by Drs. John Feehally, Jurgen Floege, Richard J. Johnson,

نسخه های استاندارد پاشا – کلیه و مجاری ادراری

تماس بگیرید
در كتاب نسخه هاي استاندارد كليه و مجاري ادرار مباحث متعدد اين رشته، با زباني علمي و روان بيان شده