اصول الکتروانسفالوگرافی (EEG)

90,000 تومان
در گذشته الکتروانسفالوگرافی برای تشخیص و تعیین محل بسیاری از آسیب‌ها و ضایعات مغزی به كار برده می‌شد اما امروزه