نمایش یک نتیجه

آموزش اصول و قواعد اساسی ترجمه ی متون پزشکی

29,900 تومان
این کتاب دربردارنده ی هفت فصل می باشد و بخش اعظم نکات آموزشی آن همراه با تمریناتی برای ترجمه و