نمایش یک نتیجه

جراحی لاپاراسکوپی برای تکنولوژیست های اتاق عمل

41,900 تومان
هدف از تألیف کتاب “راهنمای گام به گام جراحی لاپاراسکوپی برای تکنولوژیست های اتاق عمل“، ارائه اصول اولیه رویکرد جراحی