نمایش دادن همه 4 نتیجه

مبانی بیوفیزیک

89,100 تومان
فهرست مطالب بیوفیزیک چیست؟ ساختمان و پیکربندی پروتئین ها ساختمان و پیکریندی اسیدهای نوکلئیک بیو انرژتیکسینتیک آنزیم ها پدیده های

IQB ده سالانه فیزیک پزشکی «دکتری» (همراه با پاسخنامه تشریحی)

99,000 تومان
فهرست مطالب آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته فیزیک پزشکی سال 84-83 سوالات پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته فیزیک

بانک سوالات ده سالانه IQB فیزیک پزشکی «کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)

95,000 تومان
فهرست مطالب آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی سال 86-85 سوالات پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی سال

آزمون های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE فیزیک پزشکی جلد 1

149,000 تومان
برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، رقابت فشرده در این آزمون و نیز کمبود پاسخنامه و منابع مشخص برای راهنمایی