نمایش یک نتیجه

حرکت درمانی (اصول و روش ها)

81,000 تومان
مهم ترین اهداف حرکت درمانی افزایش قدرت و کارایی عضلات، رفع محدودیت های حرکتی و بهبود هماهنگی عصبی-عضلانی استکه با