نمایش یک نتیجه

فلوسایتومتری به زبان ساده و کاربردی

89,500 تومان
فلوسایتومتری ابزاری قدرتمند برای بررسی فنوتایپ و خصوصیات سلولی است که بر پایه خصوصیات پراکنش نورفلورسنت توسط فلوروکروم کونژوگه به