نمایش یک نتیجه

راهنمای جامع بررسی علائم حیاتی

45,000 تومان
کتاب حاضر که حائز تاییدیه شورای انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشد، روش کنترل، ثبت و پایش علائم حیاتی در تمامی گروه های سنی را به