کتاب جامع آسیب شناسی روانی

16,000 تومان
فهرست مطالب بخش اول – کلیات ارزیابی در روان‌پزشکی فصل اول: معاینه‌ی بالینی بیماران در روان‌پزشکی فصل دوم: علایم و

IQB آسیب شناسی روانی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

14,500 تومان
مجموعه اي كه پيش رو داريد، سؤالات آزمون هاي پانزده سال گذشته دانشگاه سراسري، آزاد اسلامي و هم چنين وزارت