نمایش دادن همه 3 نتیجه

آشنایی با اصول و تکنیک های کنترل درد

56,000 تومان
در کتاب آشنایی با اصول و تکنیکهای کنترل درد طبق سرفصل دروس کارشناسی هوشبری سعی شده که نحوه ی انتخاب عناوین و

مدیریت درد با رویکرد بالینی

350,000 تومان
ویراستار فاطمه الحانی دکتری آموزش بهداشت از دانشگاه تربیت مدرس تهران

کمردرد و راهکارهای درمانی آن

27,000 تومان
تلاش این کتاب این است که به شما نشان دهد که علت بسیاری از دردهای پشت و کمر شما،خود شما