نمایش یک نتیجه

گزیده فارماکوگنوزی

225,000 تومان
فارماکوگنوزی شاخه‌ای از دانش داروسازی است که به مطالعه و جستجوی خواص دارویی مـواد و ترکیبات طبیعی می‌پردازد. کتاب Trease