نمایش دادن همه 2 نتیجه

نگاهی به تریاژ

62,100 تومان
برخی از برجسته ترین نکات کتاب: جمع آوری و نگارش بر اساس آخرین دستوالعمل وزارت بهداشت نکات کلیدی از انواع

تریاژ

44,500 تومان
فوریت های پزشکی یکی از حساس ترین موضوعات علم پزشکی محسوب می گردد.طیف گسترده انواع بیماران و لزوم استفاده از