نمایش دادن همه 4 نتیجه

مبانی بیوفیزیک

89,100 تومان
فهرست مطالب بیوفیزیک چیست؟ ساختمان و پیکربندی پروتئین ها ساختمان و پیکریندی اسیدهای نوکلئیک بیو انرژتیکسینتیک آنزیم ها پدیده های

بیوفیزیک غشاء

79,100 تومان
فصل اول: مقدمه فصل دوم: ساختار غشاء فصل سوم: لیپیدهای غشایی فصل چهارم: غشاء سلولی به مثابه‌ی ناقل، کانال‌های یونی

کتاب جامع بیوفیزیک (چاپ دوم)

49,000 تومان
کتاب حاضر که با عنوان «کتاب جامع بیوفیزیک» ارائه گردیده در برگیرنده‌ی 8 فصل، «آب، اسید و باز»، «ماکرومولکولهای حیاتی»،

IQB بیوفیزیک

49,000 تومان
جمع‌آوری کلیه سوالات به‌صورت موضوعی از کنکورهای وزارت بهداشت، وزارت علوم، تربیت مدرس، دانشگاه آزاد.