نمایش یک نتیجه

اصول آموزش به بیمار (مهاجر)

59,000 تومان
این کتاب با اهداف تاکید بر ضرورت و اهمیت آموزش به بیمار در مراقبت های بهداشتی، آگاهی بیشتر درباره چگونگی