نمایش دادن همه 3 نتیجه

فیزیولوژی غدد

169,000 تومان
تألیف و گردآوري: فرزین مینو مهلا سعادتنیا میلاد راشکی زیرنظر: دکتر محدثه چهکندي « عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد زاهدان تعداد صفحات :158 سال چاپ :1401

فیزیولوژی خون و گردش خون

199,000 تومان
مولفین : لورالی شروود، کریستوفر وارد مترجمین: نگین سادات سیدزاده فاطمه کیخا نازنین نصراللهی مهرنوش سقابتربتی زیرنظر: دکتر محمدحسین حبیب اللهی « عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد زاهدان تعداد صفحه :152 سال چاپ :1401

مراقبت های اولیه گوش و گلو و بینی

300,000 تومان
با مقدمه :دکتر ساسان دبیری مترجمین: دکتر محسن مرآتی دکتر محمد طاهراحمدی تعداد صفحه :95 صفحه سال چاپ :1401 متن اصلی کتاب با استقبال گسترده جامعه پزشکی به خصوص دانشجویان پزشکی در چندسال اخیر روبرو شده است، چنانکه مطالب آن برای اینترن ها، رزیدنت های گوش و گلو و بینی، پزشکان عمومی و پرستاران شاغل در این حیطه کاربردی و مناسب می باشد.