نمایش دادن همه 5 نتیجه

اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی

108,000 تومان
ویراست دوم کتاب اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی ضمن بازنگری در ارائه مباحث پیشین این کتاب و اضافه شدن مطالب به

تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد استریلیزاسیون

315,000 تومان
کتاب”تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد استریلیزاسیون” مجموعه کاربردی و جامعی از ترکیب دانش فنی و بالینی تجهیزات الکتریکی اتاق

اصول ضدعفونی و استریلیزاسیون

45,000 تومان
کتاب”اصول ضدعفونی و استریلیزاسیون” طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل با رویکردی جدید به مسئله ضدعفونی و استریلیزاسیون نگریسته و

اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی (ساداتی و گلچینی)

88,900 تومان
در کتاب”اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی طبق سر فصل دروس کارشناسی اتاق عمل” به استفاده از روش های صحیح ضدعفونی و

راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستان ها و مراکز درمانی

49,900 تومان
گروه هدف کتاب “راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستان ها و مراکز درمانی” کارکنان فنی ای هستند که مسئول این فرایندها بوده