نمایش دادن همه 7 نتیجه

فرهنگ پزشکی دورلند (ویراست بیست و نهم) – جلد دوم: (L-Z)

225,000 تومان
این فرهنگ شامل واژه های پرکاربرد در حوزه های مختلف علوم پزشکی است.

فرهنگ پزشکی دورلند (ویراست بیست و نهم) – جلد اول: (A-K)

225,000 تومان
این فرهنگ شامل واژه های پرکاربرد در حوزه های مختلف علوم پزشکی است.

فرهنگ پزشکی دورلند انگلیس-فارسی 2013+اطلس رنگی

48,000 تومان
کتاب”فرهنگ پزشکی دورلند انگلیس-فارسی ۲۰۱۳+اطلس رنگی” منبعی خوش دست و قابل حمل دارای جدیدترین و بیشترین واژه های پزشکی که

فرهنگ اختصارات و سرواژه های پزشکی جابلونسکی

24,900 تومان
این دستنامه قابل حمل دارای هزاران واژه از رشته های مختلف علوم پزشکی است و برجسته ترین مشخصات این کتاب

فرهنگ پزشکی دورلند ( انگلیسی – فارسی )

215,000 تومان
این فرهنگ جیبی، مشتمل بر حدود 30000 واژه پرکاربرد در حوزه های مختلف علوم پزشکی است.

فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر 2021

100,000 تومان
این اثر یکی از بهترین واژنامه های اختصارات موجود است ودارای اختصارات کامل از کتاب مدیکال ابرویویشن هندبوک داخلی -جراحی