نمایش دادن همه 8 نتیجه

هندبوک آموزش به بیمار کانابیو

199,000 تومان
رهنمود های مفید آموزش به بیمار برای بیش ار 200 بیماری شایع!این راهنمای دستی برای دستیابی به اطلاعات آموزشی مفید

خلاقیت و نوآوری در آموزش پزشکی

58,900 تومان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شیراز از سال 1387 با در نظر گرفتن این موضوعات و اهمیت آن

جایگاه مرکز آموزش مهارت های بالینی در علوم پزشکی

64,900 تومان
مجموعه حاضر در راستای افزایش کیفیت آموزش که اولین هدف والای نظام آموزش علوم پزشکی میباشد، تدوین شده است. اگرچه

مبانی برنامه ریزی، اجرا، و ارزشیابی برنامه های ارتقاء سلامت

181,000 تومان
کتاب”مبانی برنامه ریزی، اجرا، و ارزشیابی برنامه های ارتقاء سلامت” برای استفاده دانشجویانی که باید یک دوره آموزشی برنامه ریزی

واژه نامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی

31,900 تومان
این کتاب مجموعه ای است جهت نزدیک کردن نظر متخصصان آموزش علوم پزشکی جهت رسیدن به زبان علمی مشترک

پژوهش در آموزش پزشکی

64,900 تومان
تحقیقات در آموزش پزشکی شباهت زیادی با تحقیقات بیومدیکال دارد با این حال در برخی حوزه ها تغییرات قابل توجهی

سواد سلامت از الف تا ی

49,900 تومان
کتاب”سواد سلامت از الف تا ی” مملو از ایده ها و راهبردهایِ است که می توان در اقدامات هر روزه،