نمایش یک نتیجه

مراقبت های اولیه گوش و گلو و بینی

300,000 تومان
با مقدمه :دکتر ساسان دبیری مترجمین: دکتر محسن مرآتی دکتر محمد طاهراحمدی تعداد صفحه :95 صفحه سال چاپ :1401 متن اصلی کتاب با استقبال گسترده جامعه پزشکی به خصوص دانشجویان پزشکی در چندسال اخیر روبرو شده است، چنانکه مطالب آن برای اینترن ها، رزیدنت های گوش و گلو و بینی، پزشکان عمومی و پرستاران شاغل در این حیطه کاربردی و مناسب می باشد.